2020.10.12_mong-há-campus-map

啟思樓

1 教務部 地下
2 大禮堂 地下
3 教職員辦公室 1樓
4 課室 1-3樓
5 室內多功能運動場 2樓
6 壁球場 2樓
7 空中花園 天台
8 空中走廊 2樓
9 停車場 地庫1

望廈迎賓館

10 望廈迎賓館 -
11 賓館餐廳 地下
12 會議室 1樓
13 模擬房務課室 地庫1
14 健身室 1樓
15 香草園 地庫1

協力樓

16 禮堂 地下
17 布草房 地庫2
18 電腦室 地下
19 課室 地下
20 多功能運動場 天台
21 劇場 地庫1
22 多媒體學習中心 1樓
23 戶外劇場 學院花園

教學餐廳

25 青見咖啡 地庫1
26 烹飪課室
  • 餅房
  • 點心廚房
  • 西餐廚房
  • 綜合廚房
  • 中菜廚房
地庫1
27 行政及財政輔助處 地下
28 圖書館 1樓
29 員工及學生餐廳 2樓
30 廚房 1樓
31 酒吧及茶藝教室 1樓
32 教學餐廳 1樓
33 停車場 地庫1-3